WAT IS PSYCHISCHE of EMOTIONELE OUDERENMIS(BE)HANDELING?

Er is sprake van psychische mis(be)handeling indien iemand handelingen stelt die bij jou ongewenste psychische gevolgen kunnen hebben zoals angst, woede, onmacht en verdriet.

Voorbeelden zijn:

  • verwijten maken, afblaffen, schelden ('we hebben enkel nog last met jou, je was al beter dood geweest'), pesten, kwetsende opmerkingen maken
  • negeren, geen aandacht en genegenheid geven, isoleren (familiale en/of sociale contacten niet toelaten)
  • chanteren, intimideren, bedreigen... ('als je dit niet doet, komen we niet meer langs met de kleinkinderen')
  • infantiliseren, belachelijk maken tegenover derden, vernederen

Definitie
Lichamelijke OMB
Psychische OMB
Financiƫle OMB
Seksuele OMB
Verwaarlozing
Schending van de rechten