Wat is ontspoorde zorg?

Het is belangrijk om weten dat ouderenmis(be)handeling niet altijd opzettelijk of vanuit slechte bedoelingen ontstaat.

Met de term ‘ontspoorde zorg’ verwijzen we naar die situaties waarbij een mantelzorger met de beste bedoelingen de zorg voor de oudere wilt opnemen, maar dit niet op een adequate of passende manier doet, wat lijden bij de oudere tot gevolg heeft.

Dit kan te maken hebben met:

  • onmacht: Soms neemt de mantelzorger heel veel verschillende taken op zich, vb. dagelijkse verzorging, administratieve taken, voorzien van maaltijden, ... . Na verloop van tijd kan dit soms moeilijk te combineren blijken met de eigen job of het eigen gezin waardoor de mantelzorger veel stress ervaart. Het kan er toe leiden dat er een situatie van verwaarlozing ontstaat of dat de mantelzorger zijn frustraties uit tegen de oudere op een ongepaste manier.
  • onkunde: In sommige gevallen is de mantelzorger fysiek niet in staat om de oudere te helpen, vb. het lukt niet meer om de oudere te verplaatsen van het bed naar de zetel, waardoor de oudere herhaaldelijk valt of zich bezeert en fysieke letsels oploopt.
  • onwetendheid: Het kan ook dat ontspoorde zorg te maken heeft met het feit dat de mantelzorger onvoldoende kennis heeft omtrent het omgaan met iemand met dementie, niet weet hoe de geneesmiddelen klaargezet moeten worden, ... .