Schrijnend rapport over woonzorgcentra tijdens de coronacrisis

Woonzorgcentra hadden al voor de coronacrisis te kampen met ernstig personeelstekort. Door de coronacrisis kwam daar nog eens een pak extra werk en stress bovenop voor de overbevraagde zorgwerkers. Daardoor vielen veel personeelsleden uit. Amnesty International dringt bij de Belgische regering aan op dringende maatregelen om de rechten van ouderen in woonzorgcentra te beschermen! Ook het tekort aan zorgwerkers moet dringend worden aangepakt.

Draaiboek voor lokale opbelacties ‘Hoe gaat het met u?’

VVSG en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Overheid werkten samen een draaiboek uit om iets te doen aan het sociaal isolement. Hoe bereik je bijvoorbeeld de mensen in jouw buurt die zich alleen voelen of ergens hulp bij nodig hebben? Een opbelactie of telefoonproject kan veel betekenen.
5 garanties voor ouderen in tijden van corona


De Vlaamse Ouderenraad vraagt 5 garanties voor ouderen in coronatijden.
Ouderen stonden tijdens de coronacrisis mee in het oog van de storm. Meer dan ooit hadden zij het gevoel dat er boven hun hoofd beslissingen werden genomen. Voor velen van hen blijft dat gevoel ook nu voortleven.
 
Vandaag doen zij hun verhaal. De Ouderenraad ging in gesprek met bijna 50 ouderen in een kwetsbare situatie en hun omgeving. Hun ervaringen en signalen vormen de basis voor 5 garanties. Wie oud is moet daar in de toekomst op kunnen vertrouwen.

Ontdek het volledige advies met citaten en aanbevelingen.

Deel onze heldere visual op Facebook zodat de 5 garanties nog meer indruk maken!Eisenpakket van verpleegkundigen in de woonzorgcentra

Op 16 juli 2020 bezorgde de Algemene Unie der Verpleegkundigen een duidelijk eisenpakket aan alle Vlaamse ministers en parlementsleden om de besparingen en de niet aangepaste personeelsnorm in woonzorgcentra aan te pakken.

Het resultaat is een stevig document en video met onder meer volgende eisen:

 • ook voor verzorgenden in de woonzorgcentra een consumptiecheque voorzien
 • verder inzetten op levenslang leren met premies voor bijzondere beroepsbekwaamheid
 • de financiering van woonzorgcentra verhogen
 • het Woonzorgdecreet evalueren in samenwerking met verpleegkundigen
 • verpleegkundigen niet vervangen door andere beroepsgroepen
 • verpleegkundigen aanstellen die een vervolgopleiding geriatrie, palliatieve zorg, voorafgaande zorgplanning, levenseinde zorg en rouwzorg volgden
 • een referentiepersoon ouderenmis(be)handeling aanduiden
 • enz.
Hierbij de link naar de video


Vragenlijst ouderen en internetgebruik

Maren Verhoest, student Communicatiewetenschappen; afstudeerrichting Nieuwe Media en Maatschappij - UGent, is op zoek naar ouderen (65 plussers) om een vragenlijst over hun internetgebruik in te vullen.

De vragenlijst duurt ongeveer 10 minutenDeze vragenlijst bevat naast enkele algemene vragen ook enkele reeksen met stellingen over uw internetvaardigheden en uw sociaal kapitaal. Er zijn in deze vragenlijst geen juiste of foute antwoorden. Het is alleen uw persoonlijke mening die telt. Alle ingevulde vragenlijsten worden volstrekt vertrouwelijk en anoniem behandeld. 

Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot de vragenlijst kan u altijd terecht via maren.verhoest@ugent.be.

Alvast bedankt voor uw medewerking!


1 op 3 vrouwen ouder dan 60 slachtoffer van ouderenmis(be)handeling

Bijna één op drie vrouwen ouder dan zestig jaar geeft aan slachtoffer te zijn van ouderenmis(be)handeling. Een best hoog cijfer, maar sensibilisering is en blijft broodnodig. Ouderenmishandeling – of ouderenmisbehandeling – is een onderschat maatschappelijk probleem. En met de vergrijzing zal het alleen maar toenemen. Maandag, 15 juni, is het Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat in België ongeveer 32% van de vrouwen ouder dan zestig jaar aangeven slachtoffer te zijn van ouderenmis(be)handeling. Uit de consulten bij VLOCO blijkt dat hoofdzakelijk vrouwen het slachtoffer zijn (70%) en voornamelijk mensen uit de dichte omgeving pleger zijn (81%). Bovendien woont 67% samen met de pleger, wat soms aanleiding geeft tot grote bezorgdheid over de veiligheid en de integriteit van de oudere.
In Vlaanderen werden vorig jaar 799 situaties van ouderenmis(be)handeling geregistreerd. Dat cijfer is slechts het topje van de ijsberg. 

Er moet dus nog steeds meer aandacht komen voor geweld op ouderen thuis, in woonzorgcentra en andere residentiële settings. Volgens onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (2018) gaf meer dan 33% van de ouderen in een residentiële setting aan slachtoffer te zijn. Enkel door erover te spreken, kan het taboe doorbroken worden. Nog te vaak is er angst om erover te spreken, bij zowel slachtoffers als betrokkenen, door schaamte, externe druk, loyaliteitsconflicten, (wederzijdse) afhankelijkheid, onzekerheid … Ook hulpverleners ervaren een drempel en kampen soms ook met handelingsverlegenheid. Bovendien geldt in Vlaanderen geen meldings- of registratieplicht, waardoor het moeilijk is om overzicht te krijgen van de gekende en reeds aangepakte situaties.

VLOCO pleit voor een integrale, systematische aanpak van het thema. Volgens ons kan de overheid daarin een rol spelen en zorgorganisaties aanmoedigen om een beleid over ouderenmis(be)handeling op te bouwen, met een stappenplan en aanspreekpunten voor medewerkers. Zonder een integrale systeemaanpak dreigt dit een hardnekkig, structureel probleem te worden.


Filmpjes over de preventie van COVID-19 in verschillende talen

Fedasil maakte een aantal filmpjes in verschillende talen over hoe je het risico op besmetting met het coronavirus kan verminderen. Zeker bruikbaar in het werken met ouderen die het Nederlands niet (of nog niet) machtig zijn."Vanuit ons kot"-krant

Wil jij het contact tussen de oudere en hun (klein)kinderen op een creatief manier bevorderen?

De Koning Boudewijnstichting, de Vlaamse ouderenraad en Minister Beke geven families de mogelijkheid om wekelijks online een krantje te maken dat bij de (groot)ouder in papieren vorm in de bus valt.

Ze kunnen daarbij rekenen op de steun van 3 publicatiebureaus. 

Meer info klik hierOnderzoek naar impact van Corona op gezinsrelaties - ook grootouders kunnen deelnemen!


Altijd samen thuis,… klinkt gezellig, of niet?
Welke impact heeft de corona-crisis op jouw gezin? 

Het zijn uitzonderlijke tijden. De kinderen zijn altijd thuis, maar vakantie is het niet. De Corona-crisis dwingt gezinnen om een heel nieuw evenwicht te zoeken tussen werk, zorg en vrije tijd. Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool wil graag weten hoe gezinnen dit aanpakken, welke steun ze hebben, en voor welke oplossingen ze kiezen. 

Ook grootouders kunnen deelnemen!
Doe mee en deel!

 • Klik hier voor de bevraging.


Hoe ga je om met conflicten in het gezin tijdens de #coronacrisis? Hulplijn 1712 ontwikkelde een poster met 5 tips. Stop familiaal geweld.
De 5 tips:

 1. Zorg voor structuur, voor jezelf en elkaar
 2. Word je boos? Uit je gevoelens
 3. Bespreek spanningen en conflicten 
 4. Druk op de pauzeknop en
 5. Zoek steun of hulp


CAW Noord West-Vlaanderen CAW Zuid-West-Vlaanderen Caw Centraal-West-Vlaanderen CAW Oost-Vlaanderen vzw CAW Antwerpen CAW Boom Mechelen Lier CAW De Kempen CAW Halle-Vilvoorde CAW Oost-Brabant Caw Limburg Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.Nieuw! Boek VLOCO "Ouderenmis(be)handeling, praat erover!"


Dit boek wil  ouderenmis(be)handeling (OMB) uit de taboesfeer halen en het bespreekbaar maken. Het is voornamelijk geschreven voor hulpverleners die met het thema (kunnen) geconfronteerd worden, maar ook voor de besturen van organisaties en voor de man in de straat. Er is nog steeds onwetendheid over wat OMB inhoudt, wat de beste aanpak is en/of op welke diensten je hierbij eventueel een beroep kan doen … 
OMB is een problematiek die zich grotendeels afspeelt achter gesloten deuren, zonder getuigen. Plegers zijn meestal  vertrouwenspersonen en familieleden van het slachtoffer waardoor het vaak lang duurt voor het probleem wordt ontdekt. Loyaliteit, angst, schaamte en onmacht zijn de belangrijkste redenen waarom ouderen zelf hier niet snel over zullen praten.

Dit boek reikt zorgverleners handvatten aan om het probleem te herkennen en ermee aan de slag te gaan. Het praktische stappenplan is bruikbaar in verschillende settings: ziekenhuizen, huisartsen, mutualiteiten, OCMW’s, politiediensten, wzc …

Praktisch:
Uitgave: 2019
Uitgeverij: Politeia, Brussel
Kostprijs: €24,99
Meer info en bestellen: klik hier.

Nieuws