Algemene tips​
  • Blijf niet alleen zitten met je bezorgdheden of vragen, maar bespreek het met collega's of op een teamvergadering. Op die manier kan je aftoetsen of je bezorgdheden gedeeld worden en welke stappen je verder kan zetten. Heb je twijfels, neem dan contact op met VLOCO om de casus anoniem voor te leggen.
  • Ga in gesprek met de oudere, neem zeker geen beslissingen in zijn/haar plaats of zonder medeweten. Start steeds met de minst ingrijpende acties.
  • Een valkuil is om de vermoedelijke pleger te snel te veroordelen of te beschuldigen: neem daarentegen een open houding aan en stel je open voor het verhaal van álle betrokkenen.
  • Weet dat dit proces tijd kost en dat de motivatie van de oudere om iets aan te situatie te doen van primordiaal belang is.
Algemene tips
Stappenplan
Wat doet VLOCO