Wat is ontspoorde zorg?

Met de term ‘ontspoorde zorg’ verwijzen we naar die situaties waarbij een mantelzorger met de beste bedoelingen de zorg voor de oudere wilt opnemen, maar dit niet op een adequate of passende manier doet, wat lijden bij de oudere tot gevolg heeft.

Voornamelijk bij ouderenzorg is er dikwijls een probleem van overbelasting wanneer er een onevenwicht is tussen je draaglast en draagkracht. Dit wil zeggen dat de zorg die moet verleend worden (draaglast) groter is dan jouw mogelijkheid om die zorg te verlenen (draagkracht). Er wordt met andere woorden meer van je gevraagd dan je eigenlijk aankan.

Draagkracht/Draaglast

Ontspoorde zorg
Oorzaken
Zelfzorg