Welkom op de site van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling, kortweg VLOCO. Met deze site willen we je informeren over de vele facetten van ouderenmis(be)handeling.

In dit onderdeel richten we ons specifiek naar de mantelzorgers. Bij 'OMB' vind je informatie over wat we precies onder ouderenmis(be)handeling verstaan. We besteden expliciet aandacht aan 'Ontspoorde zorg', waarbij de mishandeling niet met opzet gebeurt.

In 'wat nu' geven we een aantal tips en helpen we je verder op weg indien je zelf of iemand uit je omgeving met de problematiek geconfronteerd wordt. Misschien herken je wel de verhalen van andere mantelzorgers bij het onderdeel 'Getuigenissen'.

Binnen 'Actueel' vind je actuele informatie over het thema en kan je verder je licht opsteken in onze 'Infotheek'.