WAT IS SCHENDING VAN DE RECHTEN?

Er is sprake van schending van rechten indien het recht op vrijheid, privacy en zelfbeschikking onrechtmatig ingeperkt wordt.

Voorbeelden kunnen zijn:

  • schending van de privacy, het niet eerbiedigen van de individuele vrijheid, bepalen hoe oudere vrije tijd moet doorbrengen, geen bezoek toelaten, sociale contacten onmogelijk maken
  • schending van het briefgeheim (ongevraagd post lezen of achterhouden)
  • woonstschennis of huisvredebreuk
  • de oudere in de onmogelijkheid stellen om zelf zijn of haar goederen te beheren
  • niet eerbiedigen van godsdienstige of filosofische overtuiging
  • niet eerbiedigen van politieke rechten (vb: deelname aan stemming, ... )

Definitie
Lichamelijke OMB
Psychische OMB
Financiƫle OMB
Seksuele OMB
Verwaarlozing
Schending van de rechten