WAT IS VERWAARLOZING?

Verwaarlozing verwijst naar het onthouden van behoeften die noodzakelijk zijn voor de ouderen. In sommige gevallen speelt een verschil in waarden en normen een rol. Wat door de omgeving als verwaarlozing aanzien wordt, wordt niet altijd zo ervaren door de oudere zelf. Dan spreken we over zelfverwaarlozing.

Voorbeelden zijn:

  • onvoldoende of niet-aangepaste voeding en drinken geven (vb.: dieet is niet aangepast voor diabetes patiënt, ...)
  • onvoldoende persoonlijke of huiselijke hygiëne (vb.: kledij wordt onvoldoende ververst, huis is vuil en onhygiënisch, ...)
  • onvoldoende en/of niet de juiste (medische) zorg bieden (vb.: niet helpen bij het indoen van hoorapparaat, niet tijdig incontinentiemateriaal veranderen, niet helpen bij het eten, ...)
  • onvoldoende aandacht geven, liefde en respect bieden, aan het lot overlaten bij ziekte, hulp weigeren, ... .

Definitie
Lichamelijke OMB
Psychische OMB
Financiƫle OMB
Seksuele OMB
Verwaarlozing
Schending van de rechten