Als mantelzorger kan je beroep doen op verschillende diensten.

Voor informatie, advies en ondersteuning kan je terecht bij 1712 en de woonzorglijn.

logo 1712

Wat doet 1712?
Ze nemen de tijd om naar je verhaal te luisteren en uit te zoeken of de bezorgdheid al dan niet terecht is. Daarnaast kunnen ze je informatie geven over hoe geweld ontstaat, hoe je op geweldsituaties kan reageren en wat je kan doen ingeval de zorg te zwaar is voor jou ... . Ze schatten samen met jou alle risico's in van de situatie en van de acties die je kan ondernemen.

Wanneer kun je bij 1712 terecht?
Hulplijn 1712 is elke werkdag, van maandag tot vrijdag, bereikbaar van 9 tot 17 uur. Een gesprek is gratis en discreet, de oproep verschijnt niet op de telefoonrekening en je kan anoniem blijven.

Daarnaast kunnen diensten binnen CAW, OCMW en ziekenfonds in eerste fase jouw leven aanzienlijk verlichten en ook de oudere kan hier wel bij varen.

Hieronder volgt een niet limitatieve lijst van diensten.

OCMW

 • poetsdienst
 • diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg
  • persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorging, ...)
  • hulp in het huishouden (koken, wassen en strijken, ...)
  • hulp bij boodschappen
  • psychosociale en pedagogische ondersteuning
  • begeleiding (gezelschap, aanspreekpunt, doorverwijzen naar andere zorgverleners, ...)
  • oppasdienst
  • in beperkte mate ook hulp bij het schoonmaken van het huis.
 • warme maaltijden aan huis bezorgd of in ontmoetingsruimte

CAW (Centrum Algemeen Welzijn)

 • budgetbegeleiding/budgetbeheer
 • partnergeweld/Intrafamiliaal geweld
 • psycho-sociale begeleiding bij verliesverwerking

Ziekenfonds (sociale dienst/dienst maatschappelijk werk)

 • hulp en ondersteuning bij aanvragen van sociale voordelen of tegemoetkomingen
 • hulp bij uitbreiding netwerk (gezinszorg, thuisverpleging, dagopvang, ...)
 • langdurige ondersteuning en begeleiding indien je als mantelzorger overbelast bent
 • psycho-sociale begeleiding bij verliesverwerking
 • uitleendienst hulpmiddelen
 • aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • vragen omtrent Vlaamse Zorgverzekering

Je kan je aansluiten bij een mantelzorgvereniging. Hierbij kan je jouw ervaringen en bezorgdheden delen met lotgenoten.

 • ontspanningsactiviteiten, ontmoetingsmomenten en informatieve samenkomsten
 • mantelzorgtelefoon

Je kan de oudere motiveren om zich aan te sluiten bij een ouderenvereniging. Dit is ook een manier om het sociale isolement van de oudere te doorbreken.

Je kan de oudere motiveren om beroep te doen op organisaties binnen de woonzorgsector. Denk maar aan dagactiviteitencentra, kortverblijf, service flat, rust- en verzorgingstehuis. Dit biedt jou de mogelijkheid om (tijdelijk) mentaal en/of fysiek tot rust te komen en zorgt voor enige afstand.

logo woonzorglijn

Wat doet de woonzorglijn?
Ingeval de mis(be)handeling zich niet in jouw priv├ęsituatie voordoet kan er contact opgenomen worden met de woonzorglijn. Klachten hebben in dit geval betrekking tot de aangeboden zorg in de woonzorgsector (woonzorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis, een serviceflat, een centrum voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum). Op basis van jouw verhaal wordt er naar een passend antwoord gezocht.

Wanneer kun je bij de woonzorglijn terecht?
De woonzorglijn is elke werkdag, van maandag tot vrijdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur op het nummer 078 15 25 25. Je kan ook gebruik maken van het vraag- of klachtenformulier van de Woonzorglijn.

Spreek erover
Tips
Bij wie kan je terecht