Algemene tips

Wat kan ik doen als mantelzorger?

  • Blijf niet alleen met je bezorgdheden zitten maar erken en bespreek het.
  • Zoek een vertrouwenspersoon. Dit kan een vriend(in), familielid of hulpverlener (huisarts) zijn.
  • Ken je eigen grenzen. Iedere persoon heeft een maximale hoeveelheid draagkracht. Probeer deze zo weinig mogelijk te overschrijden. Wees mild naar jezelf toe.
  • Voel je niet schuldig indien je zelf niet integraal voor de zorg kan instaan.
  • Sta open voor hulpverlening.
  • Ga op zoek naar bijkomende hulp. Ondersteuningsvormen als een thuisverpleegkundige, maaltijden aan huis, poetsdienst kunnen je levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren.
  • Probeer het sociaal netwerk van de oudere te vergroten. Zorg ervoor dat oudere regelmatig deelneemt aan dagactiviteiten in een dagcentrum en/of deelneemt aan activiteiten georganiseerd door ouderenverenigingen. Hierdoor kan jij als mantelzorger een dagje mentaal en fysiek tot rust komen.
  • Probeer daarnaast ook je eigen sociaal netwerk te vergroten. Overleg met familieleden, vrienden en buren welke bijdrage ze in zorg kunnen leveren. Alle kleine acties (vb.: buur die 's morgens voor brood zorgt, vriend die wekelijks eens een bezoekje brengt, ...) maken een groot geheel.
Spreek erover
Tips
Bij wie kan je terecht